Arabština pro mírně pokročilé I

  • 21. února – 16. května 2022
  • CJV MU, Komenského nám. 2, Brno

Upozorňujeme, že v případě příznivé epidemiologické situace bude výuka probíhat prezenční formou. Pokud dojde ke zhoršení a vládnímu nařízení online výuky, přechází kurz do online podoby bez možnosti refundace kurzovného.

V kurzu pro mírně pokročilé budou studenti schopni ovládat další gramatické kategorie (množné číslo, určitý člen, jmennou větu, přívlastek shodný, slovesnou větu), budou moci porozumět jednoduchým otázkám ve vzájemné interakci s učitelem nebo se studenty a porozumět jednoduchému dialogu mezi dvěma osobami tematicky zaměřenému na nejzákladnější informace. Také budou schopni číst s porozuměním vokalizovaných i nevokalizovaných textů a budou moci napsat jednoduché věty založené na známé slovní zásobě a známých gramatických strukturách. 

Jazyk výuky
čeština
Termín konání 21. února – 16. května 2022
Rozsah
12 týdnů, 1 x 90 min. týdně
Časový rozvrh
pondělí 16:30-18:00
Pro koho je kurz určen studenti MU, zaměstnanci MU, veřejnost
Vyučující
Ing. René Motlak, motlakrene@centrum.cz 
Cena
2500 Kč 

V prodeji do 16.2.2022.

Do našich kurzů je možné se přihlašovat i po jejich zahájení, dokud není naplněna kapacita.

Zakoupit

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info