Arabština pro mírně pokročilé III

  • 19. září – 5. prosince 2022
  • CJV MU, Komenského nám. 2, Brno

Upozorňujeme, že v případě příznivé epidemiologické situace bude výuka probíhat prezenční formou. Pokud dojde ke zhoršení a vládnímu nařízení online výuky, přechází kurz do online podoby bez možnosti refundace kurzovného.

V kurzu arabštiny pro mírně pokročilé III budou studenti schopni ovládat další gramatické kategorie (množné číslo, určitý člen, jmennou větu, přívlastek shodný, slovesnou větu), budou moci porozumět jednoduchým otázkám ve vzájemné interakci s učitelem nebo se studenty a porozumět jednoduchému dialogu mezi dvěma osobami tematicky zaměřenému na nejzákladnější informace. Také budou schopni číst s porozuměním vokalizované i nevokalizované texty a budou moci napsat jednoduché věty založené na známé slovní zásobě a známých gramatických strukturách.

Jazyk výuky
čeština
Termín konání 19. září – 5. prosince 2022
Rozsah
12 týdnů, 1 x 90 min. týdně
Časový rozvrh
pondělí 18:00-19:30
Pro koho je kurz určen studenti MU, zaměstnanci MU, veřejnost
Vyučující
Ing. René Motlak, motlakrene@centrum.cz 
Cena
2500 Kč 

Navazuje na kurz pro začátečníky z podzimu 2021 a jara 2022.  Je však otevřen i novým zájemcům.

Do našich kurzů je možné se přihlašovat i po jejich zahájení, dokud není naplněna kapacita.

KOUPIT

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info