Arabština pro pokročilé I

  • 20. září – 6. prosince 2021
  • Centrum jazykového vzdělávání MU, Komenského náměstí 2, 602 00, Brno 

V případě příznivé epidemiologické situace bude výuka probíhat prezenční formou. Upozorňujeme, že pokud dojde ke zhoršení a vládnímu nařízení online výuky, přechází kurz na online podobu bez možnosti refundace kurzovného.

Kurz je určen pro zájemce, kteří již znají arabskou abecedu a dokáží reagovat na základní konverzační témata. Kurz je sestaven jako úvod do základních řečových dovedností (poslech, mluvení, čtení a psaní). Na konci tohoto kurzu budou studenti: 

  • (v dovednosti poslech) schopni porozumět jednoduchým otázkám ve vzájemné interakci s učitelem nebo se studenty a porozumět jednoduchému dialogu mezi dvěma osobami tematicky zaměřenému na základnější informace týkající se osob účastnících se interakce 
  • (v dovednosti mluvení;) schopni odpovídat na jednoduché otázky a účastnit se jednoduché interakce s učitelem nebo s ostatními studenty; 
  • (v dovednosti čtení) schopni číst; porozumění vokalizovaných i nevokalizovaných textů a krátké texty obsahující známou slovní zásobu a známé gramatické struktury; 
  • (v dovednosti psaní) schopni napsat jednoduché věty založené na známé slovní zásobě a známých gramatických strukturách 
Jazyk výuky
čeština
Termín konání 20. září – 6. prosince 2021
Rozsah
12 týdnů, 1 x 90 min. týdně
Časový rozvrh
pondělí, 16:30-18:00 
Pro koho je kurz určen studenti MU, zaměstnanci MU, veřejnost
Vyučující
Ing. René Motlak, motlakrene@centrum.cz 
Cena
Early bird 2200 Kč, Standard 2500 Kč 
Early bird v prodeji do 20. 8. 
Standard v prodeji do 15. 9.

Zakoupit

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info