Zaměstnanci CJV

Vedení a sekretariát

Martin Cihlář

technik ICT

e‑mail:
PaedDr. Marta Holasová, Ph.D.

Koordinátorka vnitřní podpory a projektu MUNI 4.0

telefon: 549 49 7520
e‑mail:
Mgr. Alena Hradilová, Ph.D.

Zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost a kvalitu výuky

telefon: 549 49 5707
e‑mail:
Věra Kovaříková

Asistentka sekretariátu

telefon: 549 49 4462
e‑mail:
Mgr. Hana Kuzdasová

Vedoucí projektového oddělení, koordinátorka internacionalizace

telefon: 549 49 7225
e‑mail:
MgA. Barbora Novotná

Projektové oddělení, zahraniční projekty a konference

telefon: 549 49 3443
e‑mail:
Mgr. Lenka Pešková

Vedoucí sekretariátu a personalistka

telefon: 549 49 6447
e‑mail:
Mgr. Hana Poledníková

Koordinátorka vnějších vztahů a PR

telefon: 549 49 4251
e‑mail:
PhDr. Hana Reichová, Ph.D.

Zástupkyně ředitele pro kvalitu a lidské zdroje

telefon: 549 49 8727
e‑mail:
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.

Zástupkyně ředitele pro vědu a výzkum

telefon: 549 49 5321
e‑mail:
Mgr. Ing. Eva Slezáková

Vedoucí ekonomického oddělení

telefon: 549 49 5669
e‑mail:
Ing. Daniela Svobodová

Projektové oddělení; HR4MU, FRMU

telefon: 549 49 7697
e‑mail:
PhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D.

Ředitel CJV MU

telefon: 549 49 6816
e‑mail:
Mgr. Eva Trnková

Projektové oddělení; jazykové kurzy, překlady

telefon: 549 49 3811
e‑mail:
Bc. Tereza Turzíková

Asistentka

telefon: 549 49 7936
e‑mail:
Ing. Iveta Vondráčková

Ekonomka

telefon: 549 49 4971
e‑mail:

Zaměstnanci fakultních oddělení

Hledáte kontakty na zaměstnance CJV na konkrétní fakultě? Přejděte na webové stránky vybraného fakultního oddělení.

Fakultní oddělení