Jak se vyhnout argumentačnímu faulu u soudu, ale i věrohodnost právnických seriálů. Kniha "Právnická angličtina" od kolektivu CJV MU je ušitá na míru aktuální době

"Právnická angličtina" je projektem zkušeného kolektivu vyučujících z oddělení Centra jazykového vzdělávání při Právnické fakultě MU. Vyšla v tomto roce v nakladatelství Grada a zaměřuje se na rozvoj jazykových dovedností a rozpoznávání problematických oblastí, kde mezi právními systémy není přesný přesah. Obsahuje obecný přehled o jazyku v právnickém kontextu, ale zejména praktické rady, metodiky a cvičení vycházející z mnohaleté praxe působení v tomto oboru. Kniha je dílem Štěpánky Bilové, Radmily Doupovcové, Aleny Hradilové, Věry Hromádkové, Barbory Chovancové, Hany Kallus a Radka Šimka. K zakoupení v tištěné i online podobě pod tímto odkazem.

15. 8. 2022

"(kniha) Je výborným příspěvkem ke zkvalitnění a prohloubení odborné jazykové přípravy studujících na právnických fakultách, ale vzhledem ke svému dvojjazyčnému metodologickému přístupu může pomoci i překladatelům právních textů či studujícím neprávnických oborů, kteří se s prvky právnického jazyka ve svém studiu setkávají a snaží se jim porozumět," píše v recenzi doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. z Univerzity Karlovy.

Kniha je ušitá na míru českým právníkům a právničkám a nabízí také vhled do problematiky zrádných slov (mezijazykových homonym – např. concurrent - konkurent), která mohou české právníky a právničky při komunikaci v angličtině zmást. Je určena studentům*kám práva, právníků*čkám a příbuzným profesím a učitelům*kám právnické angličtiny.

Právnická angličtina - Grada


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info