Nové jazykové kurzy osobnostního rozvoje

CJV otevírá tento podzim několik kreditových předmětů zaměřených na soft skills, osobnostní rozvoj a vzdělávání ve více jazycích. Registrace je možná skrz Informační systém MU. V kurzech se můžete přiučit jak cizí jazyk, tak prezentační dovednosti, formy dramatické výchovy nebo strategie komunikace napříč kulturami.

14. 9. 2022

Bez popisku

CJVPLK Plurilingvní kompetence v anglickém a jiných jazycích

Kurz je zaměřen na rozvoj plurilingvních kompetencí, zejména na schopnost komunikovat v různojazyčném, multikuturním prostředí a schopnost zprostředkovávat informace a koncepty mezi jazyky a kulturami.

PPSR_KPD Rozvoj kognitivních a prezentačních dovedností v cizím jazyce

Kurz, který je veden primárně v češtině s využitím angličtiny, si klade za cíl rozvíjet kognitivní a prezentační dovednosti účastníků a přispět tak k jejich osobnostnímu růstu. Důraz je kladen na praktická cvičení, aktivity a úkoly, které tvoří součást cizojazyčného kognitivního tréninku.

PPSR_DV Dramatická výchova pro potřeby sebevyjádření

Využití prvků dramatické výchovy v kurzu osobnostního rozvoje v angličtině, které díky silnému osobnímu prožitku vedou k postupům umožňujícím sebereflexi a současně umožní osvojení strategií pro zachování a zkvalitnění duševního zdraví a odolnosti člověka vůči negativním vlivům současného světa. Studenti současně zlepší své vyjadřovací, argumentační schopnosti a komunikační dovednosti v angličtině.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info