Centrum
jazykového vzdělávání MU

Language Teacher Assistant

Podívejte se na nové video zachycující dojmy a zkušenosti zahraničních studentů MU, kteří v minulém semestru absolvovali kurz CJV „LAP and LSP teacher assistant“. Více informací o programu naleznete na https://www.cjv.muni.cz/en/lsp-teacher-assistant/

Jazykové kurzy pro studenty i veřejnost JARO 2017

Semestrální kurzy na jaro 2017 jsou dostupné v Obchodním centru MU. Angličtina, španělština, francouzština, němčina, čeština pro cizince / gramatika, konverzace, základní kurzy, soft skills….

Program Týdne Centra jazykového vzdělávání MU

Již druhým rokem pořádá Centrum jazykového vzdělávání MU celotýdenní akci jejímž smyslem je sdílení zkušeností a šíření informací užitečných pro učitele cizích jazyků na vysokých školách. Letos proběhl v týdnu od 23. — 27. ledna 2017 na v budově MU na Komenského náměstí.

Videoconferencing in Language Education: Call for Chapters

Authors are invited to submit on or before 28th November 2016 a title and a 500–800 word chapter proposal defining the scope of the chapter and explaining its likely content: VC courses / VC language skills activities / VC intercultural skills activities / VC project and collaborative activities…

Web mluvtecesky.net získal "Pečeť kvality"

Týmu stojícímu za webem mluvtecesky.net bylo uděleno ocenění Pečeť kvality za nejkvalitněji realizovaný projekt z „Výzvy 2013 Programu celoživotního učení/podprogramu Leonardo da Vinci – Multilaterální projekty/Přenos inovací“. Ocenění převzala na slavnostním vyhlášení v Brně 19. 10. 2016 hlavní řešitelka projektu Ivana Rešková a jeho koordinátorka Martina Ježková.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net