Centrum
jazykového vzdělávání MU

Diagnostický test jazykových dovedností na Mobilitním týdnu CZS

Na Mobilitním týdnu CZS MU jsme zájemce o studijní výjezdy do zahraničí testovali v jejich jazykových dovednostech. V případě, že jste náš test na místě nestihli, můžete se otestovat i nyní. Test pro různé jazyky a pět základních kompetencích naleznete v odkazu.

Program lednového Týdne Centra jazykového vzdělávání MU zveřejněn

Již druhým rokem pořádá Centrum jazykového vzdělávání MU celotýdenní akci jejímž smyslem je sdílení zkušeností a šíření informací užitečných pro učitele cizích jazyků na vysokých školách. Letos proběhne v týdnu od 23. — 27. ledna 2017 na v budově MU na Komenského náměstí.

Kurzy pro studenty i veřejnost na období zima/jaro 2017 v prodeji

Nová sada intenzivních a semestrálních kurzů na rok 2017 je připravena k prodeji v Obchodním centru MU. Angličtina, španělština, francouzština, němčina, čínština, čeština pro cizince / gramatika, konverzace, základní kurzy, soft skills....

Videoconferencing in Language Education: Call for Chapters

Authors are invited to submit on or before 28th November 2016 a title and a 500–800 word chapter proposal defining the scope of the chapter and explaining its likely content: VC courses / VC language skills activities / VC intercultural skills activities / VC project and collaborative activities…

Web mluvtecesky.net získal "Pečeť kvality"

Týmu stojícímu za webem mluvtecesky.net bylo uděleno ocenění Pečeť kvality za nejkvalitněji realizovaný projekt z "Výzvy 2013 Programu celoživotního učení/podprogramu Leonardo da Vinci – Multilaterální projekty/Přenos inovací". Ocenění převzala na slavnostním vyhlášení v Brně 19. 10. 2016 hlavní řešitelka projektu Ivana Rešková a jeho koordinátorka Martina Ježková.
Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net