Centrum
jazykového vzdělávání MU

Přejeme radostné Vánoce a krásný rok 2018

V roce 2017 Centrum jazykového vzdělávání MU finančně podpořilo organizaci, která se skrývá pod číslem 4.

Týden CJV 2018

Týden CJV 2018 je určen ke sdílení zkušeností a šíření informací užitečných pro učitele cizích jazyků na vysokých školách. V jeho obsahu najdete informace o zkušenostech ze zahraničních univerzit a z konferencí, workshopy připravené učiteli jednotlivých oddělení CJV MU a pozvanými hosty.

Soutěž o nejlepší studentskou úvahu #followmasaryk

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou úvahu na téma: Přínos České republiky Evropské unii.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net