Centrum
jazykového vzdělávání MU

Diagnostický test jazykových dovedností na Mobilitním týdnu CZS

Na Mobilitním týdnu CZS MU jsme zájemce o studijní výjezdy do zahraničí testovali v jejich jazykových dovednostech. V případě, že jste náš test na místě nestihli, můžete se otestovat i nyní. Test pro různé jazyky a pět základních kompetencích naleznete v odkazu.

Program lednového Týdne Centra jazykového vzdělávání MU zveřejněn

Již druhým rokem pořádá Centrum jazykového vzdělávání MU celotýdenní akci jejímž smyslem je sdílení zkušeností a šíření informací užitečných pro učitele cizích jazyků na vysokých školách. Letos proběhne v týdnu od 23. — 27. ledna 2017 na v budově MU na Komenského náměstí.

Kurzy pro studenty i veřejnost na období zima/jaro 2017 v prodeji

Nová sada intenzivních a semestrálních kurzů na rok 2017 je připravena k prodeji v Obchodním centru MU. Angličtina, španělština, francouzština, němčina, čínština, čeština pro cizince / gramatika, konverzace, základní kurzy, soft skills....

Videoconferencing in Language Education: Call for Chapters

Authors are invited to submit on or before 28th November 2016 a title and a 500–800 word chapter proposal defining the scope of the chapter and explaining its likely content: VC courses / VC language skills activities / VC intercultural skills activities / VC project and collaborative activities…

Web mluvtecesky.net získal "Pečeť kvality"

Týmu stojícímu za webem mluvtecesky.net bylo uděleno ocenění Pečeť kvality za nejkvalitněji realizovaný projekt z "Výzvy 2013 Programu celoživotního učení/podprogramu Leonardo da Vinci – Multilaterální projekty/Přenos inovací". Ocenění převzala na slavnostním vyhlášení v Brně 19. 10. 2016 hlavní řešitelka projektu Ivana Rešková a jeho koordinátorka Martina Ježková.
 • slide

  Kvalitní výuka světových jazyků pro celou univerzitu

  CJV MU je jazykové oddělení s celouniverzitní působností. Šest cizích jazyků vyučuje studenty nefilologických oborů na 40 lektorů. Dlouhodobým mottem CJV je zkvalitňování výuky cizích jazyků, na jehož naplnění pracuje celkem 93 zaměstnanců především prostřednictvím realizace grantových projektů a spoluprací s dalšími jazykovými centry.
 • videokonference

  Videokonference a jazyky na MU

  Článek časopisu COMPUTER o videokonferenční výuce v jazykovém vzdělávání na MU. Příloha časopisu Comuter 8/16: Connect! E-learning.
 • hlt

  Nové číslo časopisu Humanising Language Teaching v režii Centra jazykového vzdělávání MU

  Čtyři hlavní studie, šest kratších článků, rubriky Jokes, Corpora Ideas, Lesson Outlines, Student voices, Poems, C for Creativity a mnohé další, vše připraveno exklusivně pro druhé vydání HLT v roce 2016 pedagogy a odborníky Centra jazykového vzdělávání MU.
 • kolab

  Nový web CJV pro zájemce o metodu kolaborativního učení

  Navštivte novou webovou stránku "Collaborative learning in an interdisciplinary problem-based language course", shrnující tříletou práci týmu CJV a odborníků z MU v rámci projektu IMPACT.
 • mluvtecesky

  Mnohojazyčné stránky pro studium češtiny

  Bezplatný on-line kurz Mluvtecesky.net pomáhá cizincům ovládnout základy češtiny, druhého nejpoužívanějšího západoslovanského jazyka. Pokročilá úroveň kurzu je zaměřena na lékařskou češtinu. as medical terminology. Projekt vytvořilo Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity a jeho partneři.
 • slideslive oliva

  Konferenční příspěvky o výuce češtiny pro cizince dostupné online

  Videozáznamy přednášek a workshopů z konference „Klíč k češtině jako cizímu jazyku“ jsou k shlédnutí online na serveru slideslive.com.
 • slideslive2

  Videokolekce přednášek z konference CJV v lednu 2015

  Veřejně přístupná kolekce video a audio nahrávek z mezinárodní konference "Language Centres in Higher Education Conference", kterou uspořádalo Centrum jazykového vzdělávání 15.-17. ledna 2015 na Masarykově univerzitě v Brně. Pokud jste v šesti paralelních sekcích nestihli všechny zajímavé prezentace, zde máte jedinečnou šanci si vaše mezery doplnit.
Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net