Centrum
jazykového vzdělávání MU

Letní školy a intenzivní kurzy 2018

I v létě 2018 pro vás CJV MU připravilo řadu letních škola a intenzivních kurzů, které vám pomůžou rozvinout znalosti angličtiny a získat další akademické dovednosti v angličtině.

► Academic Skills in English Summer School

► Letní škola anglického jazyka pro studium na vysoké škole

► Intenzivní kurz studijních dovedností v angličtině

IATEFL LASIG Local Conference 2018

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity pořádá IATEFL LASIG Local Conference 2018, více informací naleznete zde.

FIESOLE Group Symposium 2018

Ve dnech 19. a 20. března uspořádalo Centrum jazykového vzdělávání MU v rámci projektu MUNI 4.0 otevřené pracovní setkání profesní skupiny, jejímž cílem je propagovat doktorskou a post doktorskou mobilitu v Evropě i ve světě.

FIESOLE Group Symposium, jehož letošním tématem bylo efektivní využití nových technologií ve výuce, výzkumu i akademické komunitě, se vedle zástupců MU zúčastnili odborníci předních evropských univerzit (Humboldtova univerzita v Berlíně, University College London (UCL), School of Oriental and African Studies (SOAS, Londýn), Pompeu Farba a UoB, Barcelona, European University Institute, Florencie).

 

Jazykové kurzy v jarním semestru 2018

Registrace do kurzů probíhá skrze Obchodní centrum MU.


PROJEKT MUNI 4.0

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity nabízí akademickým pracovníkům v oblasti pedagogicko-jazykových dovedností nejrůznější formy podpory:

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net