Storno podmínky

Letní školy 2021

  1. Vzhledem k pandemické situaci garantuje Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity („CJV“) konání letní školy, nikoli však její prezenční formu. Studenti, kteří mají zájem o prezenční studium, obdrží konečné rozhodnutí o formě letní školy 2 týdny před zahájením.  
  2. Pokud pandemická situace neumožní prezenční studium a příslušné orgány České republiky nařídí distanční výuku, CJV uspořádá letní školu v online formě. Navrácení kurzovného z důvodu přechodu z prezenční formy na online formu výuky není možné. 
  3. Studenti, kteří se přihlásili na prezenční formu letní školy, onemocněli covidem-19 a zaslali nám potvrzení svého onemocnění (pouze PCR test) do 2 týdnů před zahájením prezenční formy letní školy, dostanou 90 % kurzovného zpět. 
  4. Kurzovné za letní školu je třeba uhradit v plné výši nejpozději 30 dnů před zahájením programu.
  5. Zrušení účasti a vrácení uhrazeného kurzovného v době kratší než 30 dní před zahájením prezenčního programu je možné pouze po zaslání potvrzení o pozitivním PCR testu na covid-19, jak je uvedeno výše. 
  6. Bude-li letní škola zrušena ze strany Masarykovy univerzity z jakéhokoli důvodu před zahájením programu, kurzovné bude vráceno v plné výši. 
  7. Pokud bude mít některý ze studentů prezenční Letní školy pozitivní test na covid-19, musí všichni studenti nastoupit do karantény. Masarykova univerzita hradí náklady na jeden test na covid-19. V případě potřeby MU pomůže studentovi s vyhledáním ubytování. Upozorňujeme, že výdaje na ubytování a stravu v karanténě si hradí student sám.   

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info