Storno podmínky

Letní školy 2023

  1. Klient jako spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy. Je-li Smlouva uzavřena 30 a méně dnů před zahájením Letní školy, není Klient oprávněn od objednávky odstoupit podle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku.
  2. Za okamžik uzavření Smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky Klienta prostřednictvím Obchodního centra MUNI.
  3. Pokud Klientovi, který potřebuje pro pobyt v České republice vízum, nebude vízum uděleno před zahájením Letní školy, může od Smlouvy odstoupit, nejpozději však 30 dnů před zahájením Letní školy. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být zasláno na e-mailovou adresu koordinator@cjv.muni.cz a musí k němu být přiložen doklad o neudělení víza. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu neudělení víza vrátí MUNI 85 % ceny kurzu na bankovní účet klienta.
  4. V případě, že se Klient nemůže Letní školy zúčastnit ze zdravotních důvodů, je oprávněn odstoupit od Smlouvy a zároveň přiložit potvrzení o nemoci, nejpozději však 30 dnů před zahájením Letní školy. V případě odstoupení od smlouvy ze zdravotních důvodů a dodržení stanoveného termínu vrátí MUNI 85 % ceny kurzu na bankovní účet Klienta. Pokud Klient zruší přihlášku později, nemá nárok na vrácení ceny kurzu s výjimkou onemocnění COVID-19, přičemž potvrzení o onemocnění COVID-19 musí být přiloženo.
  5. V případě, že příslušné orgány České republiky nařídí před zahájením nebo v průběhu Letní školy dálkovou online výuku, zajistí MUNI plynulý přechod z prezenční formy na online formu výuky. Přechod na jinou formu výuky není důvodem k vrácení kurzovného a účastníci kurzu absolvují kurz online.
  6. Klient je povinen uhradit poplatek za kurz v plné výši do data uvedeného v pokynech dané letní školy.
  7. Ochranná opatření COVID 19- účastníci letní školy musí dodržovat platná ochranná opatření upravující pravidla pro vstup na území České republiky – viz https://koronavirus.mzcr.cz/cz/.
  8. Účastníkům Letní školy se doporučuje uzavřít cestovní pojištění, které pokryje náklady na ubytování a změny cesty v případě onemocnění (např. COVID-19 apod.). Pokud účastník onemocní po skončení Letní školy, pomůže MUNI zajistit účastníkovi ubytování po skončení Letní školy; veškeré náklady však nese účastník.
  9. MUNI je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že se na Letní školu přihlásí méně než 7 zájemců. V takovém případě MUNI vrátí celou částku za Letní školu, pokud byla zaplacena před odstoupením, na bankovní účet klienta. V takovém případě nemá Klient nárok na žádnou jinou kompenzaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info