Letní školy angličtiny

Pořádáme letní školy anglického jazyka zaměřené na rozvoj komunikačních i studijních dovedností a letní školy připravující na studium na vysoké škole.

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.