Akademická angličtina

Semestrální kurzy a letní i zimní školy angličtiny pro akademiky z celé MU. Kurzy vznikají v rámci projektu MUNI 4.0.

Semestrální kurzy

Courses offered in year 2019/2020 (level B2–C1):

English for Academics (for all faculties) – Komenského nám. 2 – Tuesday 5 p.m. 17.00-18:30, lecturer Colin Kimbrell: „The topics will be negotiated at the first session, but generally we cover both academic and general topics. The expected level is at least B1.“

English for Academics (FSpS) – UK Bohunice – A33 103, Tuesday – 13:00-14:40 – Academic English, upper intermediate to advanced. Lecturer: Renata Prucklová

English for Academics (FF) – Komenského nám. – Thursday – 12:45-14:15 – Academic English academic writing, presentation focused on linguistic topics. Lecturer: Markéta Dudová

English for Academics (??)  – you can send your idea for a new course.

Our courses usually start in September but if you want to know more information or have any questions, please see the contact below.

About the course

This courses offers a language support to all academics who teach their subjects through the medium of English and who would like to improve their general language skills in academic environment.

The course will cover all language skills (speaking, writing, reading, listening, vocabulary building and grammar). Its content will reflect the needs of the particular group.


Letní a zimní školy

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.


Have questions? Contact us.

PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D.
e‑mail:

Využijte další formy podpory akademikům poskytované v rámci projektu MUNI 4.0

Díky projektu MUNI 4.0 mohou akademičtí pracovníci z celé MU zdarma rozvíjet své pedagogicko-jazykové dovednosti, a tím zvyšovat své kvality v cizojazyčné výuce.

CJV nabízí následující formy podpory:

- Aktivity pro skupiny akademických pracovníků (intenzivní kurzy, pravidelné kurzy, intenzivní semináře, semináře)
- Aktivity pro individuální akademické pracovníky (náslechy v hodinách, zpětná vazba, konzultace)

Více o MUNI 4.0