Akademická angličtina

Semestrální kurzy a letní i zimní školy angličtiny pro akademiky z celé MU. Kurzy vznikají v rámci projektu MUNI 4.0.

Semestrální kurzy 2020/2021

Název kurzu
Vyučující
English for Academics Colin Kimbrell
English for Academics CEITEC Alexander Floyd
English for Academics FF Bohemisté Markéta Dudová
English for Academics FF Romanisté Belinda Rachael Allan
English for Academics FSpS Renata Prucklová
English for Academics RECETOX Alexander Floyd
Interkulturní komunikace se zaměřením na Německo Iris Finger
English for Academics FSS Žurnalisté Jeff Rempel
Čtení cizojazyčných odborných textů Eva Šrámková

Všechny kurzy probíhají on-line. Máte-li zájem o další informace, pište na marta.holasova@cjv.muni.cz

About the course

This courses offers a language support to all academics who teach their subjects through the medium of English and who would like to improve their general language skills in academic environment.

The course will cover all language skills (speaking, writing, reading, listening, vocabulary building and grammar). Its content will reflect the needs of the particular group.


Letní a zimní školy

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce. Zobrazit minulé akce.


Have questions? Contact us.

PaedDr. Marta Holasová, Ph.D.
e‑mail:

Využijte další formy podpory akademikům poskytované v rámci projektu MUNI 4.0

Díky projektu MUNI 4.0 mohou akademičtí pracovníci z celé MU zdarma rozvíjet své pedagogicko-jazykové dovednosti, a tím zvyšovat své kvality v cizojazyčné výuce.

CJV nabízí následující formy podpory:

- Aktivity pro skupiny akademických pracovníků (intenzivní kurzy, pravidelné kurzy, intenzivní semináře, semináře)
- Aktivity pro individuální akademické pracovníky (náslechy v hodinách, zpětná vazba, konzultace)

Více o MUNI 4.0