Izraelský student byl oceněn na mezinárodní soutěži prezentací v češtině

5. 6. 2019

Gratulujeme Levinovi Shahafovi k úspěchu na Mezinárodní soutěži prezentací odborných a tematických prací!

Levin je izraelský student Všeobecného lékařství, který musí (stejně jako další zahraniční studenti LF MU) projít během studia osmi semestry češtiny pro cizince. Ta je zásadní pro absolvování praxe na klinikách, kde je komunikace s pacientem v češtině nevyhnutelná. Studenti si osvojují jak obecný jazyk, tak lékařskou terminologii. Levin na konferenci pořádané ÚJOP UK zaujal porotu svou prezentací „Zlomené srdce – pohádka, nebo pravda?“.

Více článků

Přehled všech článků