Kariéra

Přidejte se do týmu CJV Masarykovy univerzity.

Nabídka pracovních pozic

Informace pro uchazeče a nové zaměstnance

1. Chci se stát součástí týmu CJV. Jak mám postupovat?

Každý, kdo se stává zaměstnancem Centra jazykového vzdělávání, prochází výběrovým řízením. Výjimkou může být krátkodobá spolupráce nebo spolupráce v rámci několika málo hodin.

Vyberte si z nabízených pracovních pozic

Výběrová řízení na akademické i neakademické pozice jsou vždy zveřejněna na této stránce.

Zašlete přihlášku

Přihláškou na volnou pracovní pozici je zpravidla zaslání životopisu a motivačního dopisu. Doba pro zasílání přihlášek je obvykle měsíc. Po ukončení sběru přihlášek dostávají uchazeči do 5 pracovních dnů informaci o přijetí přihlášky a o složení komise výběrového řízení.

Následně Vás čeká několik kol výběrového řízení. Je proto dobré počítat s tím, že řízení nějakou dobu trvá.

2. Výběrové řízení

Výběrové řízení většinou zahrnuje:

 • První kolo: administrativní
  Na základě hodnocení přihlášek dostanou úspěšní uchazeči informaci o postupu do dalšího kola.
 • Druhé kolo: písemný úkol
  Uchazečům dojde e-mail se zadáním a termínem, do kterého musí zpracovaný úkol zaslat. Tyto úkoly hodnotí výběrová komise. Komise rozhodne o maximálním počtu uchazečů, kteří mají postoupit do třetího kola. Postupují nejlépe hodnocení uchazeči.
 • Třetí kolo: pohovor s komisí výběrového řízení
  Pohovor s komisí trvá zpravidla 30 minut. Jeho součástí může být krátká praktická zkouška (např. ukázka výuky na dané téma v případě, že se hlásíte na lektorskou pozici). Po třetím kole komise rozhoduje o tom, kteří uchazeči prošli výběrovým řízením úspěšně a kteří ne, a stanovuje jejich pořadí.
 • Čtvrté kolo: pohovor s vedením CJV
  Pohovor zpravidla vede ředitel CJV. Projednává s uchazečem nabídku práce, podmínky, finanční ohodnocení a termín nástupu.

O výsledku výběrového řízení jsou uchazeči informovaní do 10 dnů po ukončení řízení.

3. Přijal/a jsem nabídku práce. Co se děje před podpisem smlouvy?

Co se děje před podpisem smlouvy

 • Než podepíšete pracovní smlouvu, budete komunikovat s personálním oddělením CJV a je možné domlouvat se i s budoucím nadřízeným na oddělení na fakultách nebo centrálním pracovišti.

 • Od personálního oddělení dostanete formuláře k vyplnění a návrh pracovní smlouvy. V případě příjezdu ze zahraničí budete řešit vízum, pracovní povolení nebo třeba věci spojené se stěhováním, a to v úzké spolupráci s univerzitním týmem Welcome Office. Mnoho užitečných informací pro zahraniční zaměstnance obsahuje International Employee Guide.

 • Před samotným podpisem smlouvy budete muset doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti. Formulář pro lékaře dostanete. V případě, že v ČR praktického lékaře nemáte, objedná Vás personální oddělení k univerzitní doktorce. Potvrzení a prohlídka se platí, ale ihned po nástupu do práce doklad proplatíme.

Co můžete prostudovat před nástupem

4. Adaptace v novém zaměstnání

Onboarding – adaptace v novém zaměstnání

 • UČO a ZAMĚSTNANECKÁ KARTA
  Každý zaměstnanec univerzity dostává identifikační číslo a hesla do univerzitních systémů. Identifikaci a hesla dostanete na personálním oddělení při podpisu smlouvy. Domluvíte se zároveň na termínu focení. Pro získání zaměstnanecké karty (pro akademické pracovníky ITIC) je potřeba se jít oficiálně vyfotit.

 • WELCOME DAY
  V rámci prvních dnů plánujeme pro nové zaměstnance půldenní seznámení s vedením CJV a také s kolegy, kteří nastupují zhruba ve stejnou dobu.
  • Ředitel CJV popisuje organizaci pracoviště, postavení CJV v rámci MU, ČR a v mezinárodním srovnání a také jaké jsou vize a cíle pracoviště.
  • Zástupkyně ředitele představí podporu v oblasti kvality, pedagogické a výzkumné činnosti. Pedagogickou oblast definuje podpora ve formě pravidelných setkání a vzdělávání např. formou pravidelných čtvrtků CJV a každoročního sdílecího a vzdělávacího týdne CJV.
  • Výzkum CJV popisuje Koncepce VaV.
  • Z pohledu kvality jsou zásadní plány činností akademických pracovníků, závěrečné zprávy a systém hodnocení.

 • MENTORING
  Každý nový zaměstnanec dostává mentora, který je ze stejného oddělení. Mentor je „průvodcem“ nového zaměstnance po dobu minimálně prvního semestru. Jeho úkolem je poradit nebo nasměrovat nového zaměstnance tak, aby se při práci cítil bezpečně.

 • ODDĚLENÍ CJV
  Jako nový člen týmu oddělení CJV můžete být umístěni na některé z fakult MU nebo Centrálním pracovišti CJV. Za oddělení odpovídá vedoucí oddělení.

 • VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
  Vedoucí oddělení seznamuje s náplní práce, týmem, rozvrhem a vůbec základním chodem pracoviště. Vede také individuální hodnotící pohovory, které se konají dvakrát ročně.

 • ASISTENTKA ODDĚLENÍ
  Asistentka oddělení je praktickou pomocí všude, kde potřebujete. Zajistí vstupy do budovy a místností, předá klíče a pracovní pomůcky atd.

 • GARANT PŘEDMĚTU
  Garant předmětu odpovídá za obsah, úroveň a rozvoj předmětu a ve spolupráci s vedoucím oddělení i za zajištění jeho výuky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info