CEF

Zájmová skupina (SIG) zaměstnanců Centra jazykového vzdělávání na MU

O skupině

Skupina vznikla v únoru 2023 a sdružuje zájemce o bližší obeznámení s jednotlivými úrovněmi Doplňkového vydání Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR CV). Činnost skupiny se zaměřuje výhradně na formu seminářů, na nichž se členové mají možnost obeznámit s detaily určitých úrovní Rámce. Obsah a charakter těchto seminářů mohou vycházet z potřeb jednotlivých fakultních oddělení, mohou být ale koordinovány i s činností některých dalších zájmových skupin na CJV (např. FOG_ČET apod.).

Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info