MED

Zájmová skupina (SIG) zaměstnanců Centra jazykového vzdělávání na MU

O skupině

Skupina sdružuje učitele CJV, kteří na svých fakultních odděleních začleňují do výuky mediační aktivity a chtějí s ostatními členy sdílet, jak se zapojení mediačních aktivit do výuky následně odráží ve formátu jejich zkoušek a způsobu hodnocení jejich studentů. Podněty na sdílení / semináře / schůzky vycházejí od samotných členů podle potřeb jejich fakultních oddělení.

Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info