FOG_ZTP

Focus group (FOG) zaměstnanců Centra jazykového vzdělávání na MU

O skupině

Formálně byl vznik skupiny naplánován do rámce aktivit Týdne CJV v lednu 2024, i když fakticky se činnost skupiny formovala již od října 2023. Tým se specializuje na administraci a hodnocení zkoušky z češtiny jako cizího jazyka pro trvalý pobyt na úrovni A2 a je pro něj charakteristická kooperace dvou základních složek: organizační a examinátorské. Jeho členové prošli od září do prosince 2023 e-learningovým školením organizovaným Národním pedagogickým institutem v Praze. Součástí práce skupiny je široké spektrum aktivit od kalibračních seminářů zaměřených na vnitřní konzistentnost hodnocení produktivních části zkoušky po optimalizaci a zefektivnění interních administračních a standardizačních procesů v rámci zkoušky. Vzhledem k zaměření skupiny jsou její aktivity uzavřené.

Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info